Gwarancja firmy Garmin

Ograniczona gwarancja Garmin

Niniejsza gwarancja Garmin jest gwarancją producenta, która przenosi na konsumenta prawa niezależne od praw wynikających z praw ochrony konsumenta (rękojmia), przy czym niniejszy dokument tych ostatnich nie ogranicza ani nie wyklucza. Niniejsza gwarancja pozostaje w mocy przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu produktu Garmin w Polsce. 

Prawa ochrony konsumenta: W razie wykrycia wady produktu Garmin, konsument może skorzystać z praw wynikających z następujących przepisów:  Ustawa z 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. poz. 121 z późniejszymi zmianami) Konsumentowi przysługuje prawo wyboru wnoszenia roszczeń z tytułu Ograniczonej Gwarancji Garmin lub praw ochrony konsumenta.

Zakres Gwarancji: Niniejsza gwarancja stanowi, że zakupiony produkt Garmin będzie wolny od wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych przez okres dwóch lat od daty zakupu. W tym okresie Garmin może wedle własnego uznania naprawić lub wymienić wszelkie komponenty, które zepsują się w warunkach normalnego użytkowania. Rzeczone naprawy lub wymiany zostaną dokonane bez obciążania klienta kosztami części, robocizny i transportu. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do: (i) uszkodzeń kosmetycznych, np. zadrapań, ubytków i wgnieceń; (ii) elementów eksploatacyjnych, np. baterii, o ile uszkodzenie produktu nie wynika z wady materiałowej lub produkcyjnej; (iii) uszkodzeń spowodowanych wypadkami, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, powodzią, pożarem lub innymi zdarzeniami siły wyższej lub czynnikami zewnętrznymi; (iv) uszkodzeń spowodowanych wykonaniem usług przez osoby niebędące autoryzowanymi usługodawcami Garmin; (v) uszkodzeń produktu, który został poddany modyfikacjom lub przeróbkom bez pisemnej zgody Garmin; lub (vi) uszkodzeń produktu, który został podłączony do źródła zasilania i/lub przewodów do transmisji danych, które nie zostały dostarczone przez Garmin. Ponadto Garmin zastrzega sobie prawo do odmowy uznania gwarancji w odniesieniu do produktów lub usług uzyskanych i/lub wykorzystanych z naruszeniem polskiego prawa. Nasze produkty nawigacyjne stanowią wyłącznie pomoc w planowaniu podróży i nie należy ich wykorzystywać do żadnych celów wymagających precyzyjnego pomiaru kierunku, odległości, położenia ani topografii. Garmin nie udziela żadnej gwarancji w zakresie dokładności ani kompletności danych związanych z wgranymi w niniejszym produkcie mapami. Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem Garmin lub zadzwonić do Działu Wsparcia Technicznego Garmin w celu uzyskania wytycznych co do wysyłki oraz otrzymania numeru reklamacji - RMA. W Polsce usługi Wsparcia Produktu zapewnia Garmin Polska, Adgar Park West I, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa Polska 

 

Garmin może wedle własnej decyzji naprawić lub wymienić (na nowy lub nowo naprawiony produkt zastępczy) urządzenie lub oprogramowanie lub zaproponować klientowi zwrot pełnej ceny zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego urządzenia. Jeżeli w ramach realizacji swoich zobowiązań Garmin dostarczy klientowi wolne od wad urządzenie, wymieni wadliwe urządzenie lub przeprowadzi znaczące naprawy urządzenia w ramach gwarancji, bieg okresu gwarancji rozpocznie się na nowo od momentu dostarczenia pozbawionego wad urządzenia lub zwrotu naprawionego urządzenia do końca oryginalnego okresu gwarancji. W innych przypadkach okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, w którym użytkowanie urządzenia było niemożliwe wskutek wady urządzenia objętej gwarancją. Ograniczenie odpowiedzialności wobec osób trzecich i użytkowników komercyjnych: Garmin w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które nie zostały spowodowane przez naruszenie niniejszej gwarancji przez Garmin, ani za żadne szkody uboczne, specjalne, pośrednie ani wynikowe, w tym za utratę danych, utratę zysków lub utratę sposobności, niezależnie od tego, czy wynikają one z użycia, niewłaściwego użytkowania lub niemożności użycia niniejszego produktu czy z wad produktu. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania do (i) zgonu lub szkód cielesnych; (ii) oszustwa; (iii) świadomego wprowadzenia w błąd; lub (iv) innych rodzajów odpowiedzialności, których z mocy prawa nie można ograniczyć ani wykluczyć. Garmin nie gwarantuje, nie oświadcza i nie zapewnia, że będzie w stanie naprawić lub wymienić każdy produkt Garmin na mocy niniejszej gwarancji bez ryzyka związanego z informacjami i/lub danymi przechowywanymi na urządzeniu Garmin i/lub ich utraty. Prywatność: Wszelkie informacje dotyczące klienta otrzymane w procesie gwarancyjnym będą przechowywane przez Garmin zgodnie z Polityką Prywatności Garmin, z którą można się zapoznać pod adresem http://www.garmin.com/pl-PL/legal/privacy-statement Istotne ograniczenia usług: Garmin może ograniczyć świadczenie usług do terytorium EOG i Szwajcarii. Usługi serwisowe w odniesieniu do produktów Garmin może świadczyć wyłącznie Garmin

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 728 994 333
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl